top of page
Vyhledat

Projekt v rámci ERASMUS+ „Pojďme na to digitálně“

Aktualizováno: 22. 4.

V rámci programu Erasmus+ zažádala naše škola o podporu k zahraničním výjezdům, díky nimž mohla navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, který se realizuje v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Naše škola realizovala svůj projekt prostřednictvím aktivity vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1). 

 

Finanční podporu jsme obdrželi na realizaci našeho projektu „Pojďme na to digitálně“, který se uskutečnil v období od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2024.

 

Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout zvýšení digitálních kompetencí našich pedagogů, a to prostřednictvím aktivity job shadowing. Naši pedagogové, kteří se účastnili této aktivity, mohli vidět v praxi nové způsoby využívání digitálních technologií a načerpat inspiraci pro svoji výuku. Díky zlepšení digitálních kompetencí pedagogů se následně samozřejmě zvyšují digitální kompetence našich žáků.

 

Dále jsme chtěli dosáhnout zlepšení jazykových znalostí angličtiny našich pedagogů, a to zejména proto, aby mohli lépe komunikovat a spolupracovat s našimi zahraničními kolegy. Vzhledem k tomu, že jsme česko-anglická škola, je třetina našich pedagogů anglicky hovořících a komunikace není často díky nedostatečným znalostem anglického jazyka českých pedagogů dostačující, a to zejména v rámci projektové výuky, kdy spolu musí aktivně spolupracovat všichni pedagogové naší školy. Jazykové kurzy v zahraničí, kterých se účastnilo 9 zaměstnanců školy, přispěly nejen ke zlepšení jejich jazykové úrovně, ale především k motivaci českých pedagogů pokračovat ve studiu anglického jazyka a tím i zlepšovat svoje jazykové kompetence.

 

V rámci projektu jsme realizovali 6 aktivit "stínování" a 9 aktivit "jazykové kurzy".

 

Aktivit job shadowing jsme se zúčastnili celkem ve 4 školách v zahraničí, konkrétně v IES Jaume I v Borrianě ve Španělsku, NOVASCHOOL Medina Elvira v Granadě ve Španělsku, v Immanuel-Kant-Gymnasium v Německu a v Tallinn European School v Estonsku.

 

Jazykový kurz byl zajištěn pro všechny účastníky v jazykové škole v Dublinu. Dbali jsme na to, aby účastníci vyjeli na kurz postupně a byli pokud možno zařazeni do různých jazykových úrovní.  Kurz se tedy realizoval ve třech turnusech, vždy po 14 dnech a v každém turnusu byli 3 účastníci různých jazykových úrovní.

 

S výsledky našeho projektu jsme velmi spokojeni. Pedagogové, kteří absolvovali aktivitu job shadowing, seznámili podrobně své kolegy s novými poznatky nejen v rámci porady, ale i formou prezentace pro celý kolektiv zaměstnanců školy, která se vždy uskutečnila po absolvování aktivity job shadowing. Zároveň jsme měli možnost v rámci hospitací sledovat, že účastníci začali po návratu aktivně používat všechny znalosti a dovednosti získané v zahraniční škole a zařazovat je s úspěchem do výuky.

Uskutečnili jsme celoškolní projekt s masivním používáním digitálních technologií a dle principů PBL, se kterými se seznámila jedna z absolventek job shadowingu právě během této aktivity v zahraniční škole. Tento projekt měl název "Prezidentský týden", šlo o celoškolní projekt se zapojením všech žáků a zaměstnanců školy. Během přípravy i realizace projektu byl vidět velký pokrok ať už v používání digitálních technologií nebo v komunikaci v anglickém jazyce mezi všemi pedagogy.

Zlepšení jazykových kompetencí se projevilo také intenzivnější komunikací v anglickém jazyce v rámci celého pedagogického sboru. Učitelé, kteří se zúčastnili jazykového kurzu v Dublinu, již nemají strach a obavy používat cizí jazyk, nebojí se udělat chybu a dále se zlepšují následným studiem angličtiny. Jejich motivace dále studovat cizí jazyk se díky této aktivitě výrazně zvýšila.

 

Velmi si vážíme podpory EU v rámci programu Erasmus+ a rádi bychom i v následujících letech využili možnosti získat finanční prostředky na zkvalitnění výuky v naší škole, na podporu profesního rozvoje našich pedagogů a také na krátkodobé mobility našich žáků.

13 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page