top of page
Dana Robertson

Slovo zakladatelky

Jsme soukromá mateřská a základní 9letá škola rodinného typu s akreditací MŠMT nacházející se v nádherném prostředí Klánovic.

Nabízíme pevnou koncepci, nadstandardní vzdělávací program a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetných třídách s maximálně 18 žáky.

S výchovou dětí a výukou angličtiny máme více než 10 let zkušeností. Výuku vedeme pomocí moderních vyučovacích metod kombinovaných s funkčními prvky alternativních přístupů.

Jsme partnerskou školou Cambridge Exams Center a žáci u nás každoročně skládají mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge. Díky zvýšené dotaci angličtiny (minimálně 10 hodin týdně) a výuce rodilými mluvčími se dětem daří osvojit si anglický jazyk nenásilným způsobem.

Do rozvrhu dětí zařazujeme program Učíme se venku, v rámci kterého využíváme krásné prostředí naší školy a blízkost Klánovického lesa.

„Vždyť co můžeme dát dětem do života více, než dobrý start a kvalitní vzdělání!“

Victoria School foto personal

Vize školy

Victoria School byla založena za účelem vybudování kvalitní 9leté základní školy akreditované MŠMT s nadstandardní výukou anglického jazyka. Hlavním záměrem bylo vytvoření rodinného prostředí s kvalitními pedagogy a dobrým zázemím, ve kterém si budou žáci osvojovat anglický jazyk přirozeně a nenásilnou formou. Tento úmysl se zdařil a nyní se může Victoria School pyšnit plnohodnotnou 9letou základní školou, která funguje již osmým rokem a o kterou je neustále rostoucí zájem.

V rámci výuky kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů. Jsme komunitní školou v úzkém kontaktu s rodiči a s žáky v málopočetných třídách. Snažíme se dělat školu zábavnou, vedeme děti ke kritickému myšlení i týmové práci, učíme se také venku, ale sledujeme i moderní technologie. Všechny tyto a další principy, které ve škole aplikujeme, se nám osvědčily a rádi bychom v nich i nadále pokračovali.

Rodičům a jejich dětem chceme poskytovat komplexní služby od mateřské školy po školu základní. Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je maximálně 18 žáků.

Družina

Školní družina pro první stupeň otevírá každý všední den v 7.30 hod. a je dětem k dispozici i po vyučování, a to do 17.00 hod. Pro žáky naší školy je zahrnuta v ceně školného. Program družiny je vždy uzpůsoben aktuálnímu počasí. Preferovaný je aktivní pobyt dětí na školním dvoře, kde je jim k dispozici různé sportovní náčinní a venkovní tvoření pod vedením paní družinářky. V případě nepřízně počasí je družina přesunuta do příslušných, plně vybavených prostor školy. 

Stravování

Obědy pro naše žáky zajišťuje firma Ekolandia s.r.o., která vaří přímo v areálu školy. V denní nabídce jsou 3 druhy jídel, z nichž jedno je vždy vegetariánské. 
Svačiny si děti nosí z domova.

Cena oběda pro školní rok 2023/2024:
1. stupeň ZŠ: 79 Kč
2. stupeň ZŠ: 89 Kč

 

Školné

Příměstské tábory

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími.

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující ZŠ Victoria School. Během měsíce července může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v areálu ZŠ Victoria School, s.r.o. (Slavětínská 82, 190 14  Praha 9-Klánovice). Tábory se konají v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku s pestrým programem pro děti od 8.00 do 17.00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením dvou dospělých s výbornými znalostmi anglického jazyka nebo přímo rodilými mluvčími.

Více informací naleznete v přihlášce nebo nás kontaktujte na tel. č.: 737 456 654.

Na aktuální školní rok 2024/2025 je školné stanoveno na 14 000 Kč měsíčně.
V případě zápisu dalšího vašeho dítěte se školné snižuje. Neváhejte se informovat o množstevních slevách pro více dětí.

Roční školné v celkové výši 140 000 Kč je hrazeno ve dvou stejných splátkách. První splátka za měsíce září—leden š.r. 2024/2025 (1. pololetí)  ve výši
70 000 Kč je splatná
31. 5. 2024 a druhá splátka za měsíce únor—červen š.r. 2024/2025 (2. pololetí) ve výši 70 000 Kč je splatná 30. 11. 2024. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě. V ceně školného je pro žáky prvního stupně zahrnuta ranní a odpolední družina.

Platby prosím zasílejte na účet č.: 2600668054/2010 vedený u Fio Banky. Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište „jméno dítěte – školné.

5 DŮVODŮ, KTERÉ VÁS NENECHAJÍ NA POCHYBÁCH

Učení venku - les ve škole

Pro lesní výuku na prvním stupni využíváme denně Klánovický les, v jehož těsné blízkosti se škola nachází. Pravidelně tak podporujeme nejen dětské zdraví a zvídavost ale i zdravé sociální chování, protože čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě.

 

Příprava na cambridge zkoušky z AJ

Jsme partnerskou školou Cambridge Exams Center a žáci u nás každoročně skládají mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge. Díky zvýšené dotaci angličtiny (minimálně 10 hodin týdně) a výuce rodilými mluvčími v malých skupinách se dětem daří osvojit si anglický jazyk nenásilným způsobem.

 

Výměnné pobyty v zahraničí

Victoria School navázala pestrou spolupráci se zahraničními školami podobného typu a zaměření.

Na druhém stupni se každý rok žáci účastní výměnných pobytů.

V šestém ročníku jsme navázali spojení se školou v Estonsku. V sedmém ročníku jezdí žáci na lyžařský kurz do Rakouských Alp. Pro osmý ročník je partnerská škola ve španělské Granadě. Žáci deváté třídy míří opět do Španělska, tentokrát však do slunné Borriany. 

Práce na projektech

Do výuky začleňujeme prvky projektové výuky. V průběhu roku žáci pracují ve skupinách na celoškolních projektech a přirozeně si tak osvojují spolupráci, koordinaci v týmu a zdokonalují své prezentační schopnosti v českém i anglickém jazyce.

Sledujeme i moderní technologie. Ve výuce využíváme LEGO Education, stavebnice Scottie GO! a populární aplikaci Minecraft Education, tiskneme na 3D tiskárně. Ve všech ročnících je však základem dobrá znalost kyberbezpečnosti, kterou považujeme za klíčovou pro bezpečné a zodpovědné používání technologií. Naši žáci se také připravují na zkoušky ECDL. 

 

Přátelské prostředí

Děti škola baví a chodí do ní beze strachu! V málopočetných třídách má učitel možnost se dětem individuálně věnovat.  Jsme škola vstřícná k dětem i k rodičům. 

Na školních akcích se pravidelně potkávají děti a pedagogové s rodiči, kteří tvoří nedílnou součást školního života

bottom of page