top of page

Victoria School
Česko-anglická škola, která má smysl!

Družina 4.png

Zápis do 1. třídy

Přijímací řízení
do 6. třídy

16. 05. 2024
od 13.00–18.00 hodin

Zápis k povinné školní docházce i přijímací zkoušky se v daných termínech uskuteční v ZŠ Victoria School (Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice – vchod do budovy z ul. Aranžérská – naproti domu č. p. 158). 

2feeec_b945a161ee2f4b908f31cbb174de9571~mv2.jpg.webp

Učení, které baví!

Cílem a odměnou za naši snahu jsou pro nás děti, které škola baví a cítí se tu s námi dobře a v bezpečí! Poskytujeme dětem podnětné prostředí pro rozvoj jejich znalostí a prostřednictvím pořádání mnoha různých akcí, expedic, projektů a zahraničních pobytů jim chceme dopřát všestranný osobnostní růst. Naší snahou je připravit děti na budoucnost a zároveň jim poskytnout radostné dětství plné nezapomenutelných zážitků.

Proč studovat
na Victoria School

IMG_0846 ořez.jpg

Vize školy

Victoria School byla založena za účelem vybudování kvalitní 9leté základní školy akreditované MŠMT s nadstandardní výukou anglického jazyka. Hlavním záměrem bylo vytvoření rodinného prostředí s kvalitními pedagogy a dobrým zázemím, ve kterém si budou žáci osvojovat anglický jazyk přirozeně a nenásilnou formou.

Dana Robertson KVE_5861 výřez.jpg

Slovo zakladatelky

Jsme soukromá mateřská a základní 9letá škola rodinného typu s akreditací MŠMT nacházející se v nádherném prostředí Klánovic. Nabízíme pevnou koncepci, nadstandardní vzdělávací program a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetných třídách s maximálně 18 žáky.

2feeec_3af0754c92be4ef4a99bd98d576e082a~mv2_edited.jpg

Pro zájemce

Jak přihlásit dítě do Victorky?

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Kdy je zápis na následující rok?

Jak zápis probíhá?

Jak přestoupit do 2.—9. třídy?

Jaké je školné?

IMG_0886.HEIC

Novinky

M. E., rodič žáka 6. třídy

"Z Victorky jsem zkrátka nadšená. Učitelé zde jsou průvodci dětí na cestě za vzděláním, mají ambice v nich cosi rozsvítit, podnítit touhu dítěte dokázat více z vlastní vůle, ne z donucení či pod hrozbou trestu nebo testu. Je mi jasné, že kvalitní učitelé jsou výsledkem Vašeho skvělého výběru. Denně se rozčiluji nad školou druhého syna a Victorka je pro mě balzám na nervy."
bottom of page