Victoria School ZS

Výuka anglického jazyka​

Popis výuky

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně.

Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 12 dětmi. Dbáme na to, aby děti během studia na naší škole přišly do kontaktu s různými rodilými mluvčími a osvojily si tak rozdílné přízvuky, dialekty a slovní zásobu.

K výuce „klasické“ angličtiny (Regular English) používáme učebnice Cambridge, a to již od 1. třídy.

 • 1. třída – děti jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kidś Box (max. 9 dětí ve skupině)
 • 2. a 3. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Starters, Fun for Movers,
 • 4. a 5. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Movers, Fun for Flyers
 • 6. a 7. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Fun for Flyers a Complete Key for Schools
 • 8. a 9. třída – děti jsou spojeny a dle jazykové úrovně rozděleny do 3 skupin (max. 12 dětí ve skupině). Používají jazykové učebnice Cambridge Complete Key for Schools, Complete PET a Complete FCE

Kromě „klasické“ angličtiny (Regular English) zařazujeme také výuku tzv. zájmových předmětů v AJ. Hlavním cílem těchto předmětů je rozšiřovat obzor dětí a zvýšit úroveň jejich komunikačních schopností a prezentačních dovedností v AJ. Všechny tyto předměty jsou vyučovány rodilými mluvčími.

Mezi zájmové předměty (tzv. Optional subjects) patří:

 • Drama
 • Science
 • Global Studies
 • Games
 • Cambridge Preparation

Kromě výše uvedených předmětů jsou v angličtině vyučovány všechny výchovy, tzn. tělesná, výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví a dále ICT (informační a komunikační technologie).

Zkoušky Cambridge

Victoria School je partnerskou školou Cambridge Exams Center (oficiálního partnera University of Cambridge), a proto děti mohou skládat zkoušky přímo v naší škole, v prostředí, které je jim dobře známé.

Zkoušky se dělí na několik úrovní:

 • Pre-A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools.
 • Certifikáty Cambridge English uznává více než 20 000 institucí na celém světě včetně zahraničních vysokých škol. Jedná se o nejrozšířenější anglické certifikáty na světě.
 • Za jazykový certifikát lze získat body navíc v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení na střední školu v České republice.
 • Jazykovým certifikátem úrovně B1 Preliminary (dříve PET) a vyšší si lze nahradit zkoušku z angličtiny v profilové části maturitní zkoušky.
 • Za certifikát B2 First (dříve FCE) a vyšší uznávají české vysoké školy body navíc u přijímacího řízení.

Projekty

V rámci jednotlivých předmětů v AJ děti v průběhu roku pracují na různých projektech, při kterých se učí vzájemné spolupráci, prohlubují své komunikační dovednosti a prezentační schopnosti v anglickém jazyce.

Kromě těchto dílčích cizojazyčných projektů každoročně realizujeme i projekty celoškolní.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme uskutečnit např. projekt ENGLISH DAY anglicko-španělský projekt Spolupráce se základní školou ve Španělsku ve městě Borriana v blízkosti Valencie.