Victoria School ZS

Přestup do 2. – 9. třídy​

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Přestup do 2. – 9. třídy

Podmínky přestupu

Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2. – 9. třídy, je nutné, aby u nás absolvovalo tzv. zkušební týden, po jehož absolvování se společně rozhodneme, zda je naše škola pro Vaše dítě vhodná. Přihlížet budeme také k souznění žáka a rodičů s filosofií školy Victoria School.

(Tento týden je pro Vás zdarma v případě, že Vaše dítě do Victoria School nenastoupí.)

Do všech ročníků je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě.

Úroveň znalostí anglického jazyka není pro přijetí žáka rozhodující.

Přestup do 6. třídy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 6. třídy pro školní rok 2021/2022

 

PŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2021_612

 

NEPŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2021_610

VS_2021_614

VS_2021_613

VS_2021_611

 

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal.

 

Termín

Přijímací řízení proběhne v termínech 8. 4. a 3. 6. 2021.

Registrace k přijímacímu řízení

Termín přijímacího řízení si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

1) Test všeobecných znalostí                                          20 bodů

2) Ústní zkouška z anglického jazyka                             5 bodů

3) Poslední vysvědčení do průměru 1,5                         5 bodů

4) Sourozenec ve Victoria School                                   5 bodů

5) Souznění rodičů s filosofií školy                                 0 – 10 bodů

Kontaktní osoba

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do Victoria School kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Aktuální volná místa ve Victoria School

TřídaPočet volných míst
1.0
2.2
3.0
4.1
5.0
6.0
7.2
8.7
9.2